Je jen na Vás, zda se rozhodnete pro úplné zpracování účetní dokumentace a mzdové agendy v naší účtárně, nebo zapojíte vlastní zaměstnance a na nás ponecháte jen odborný dohled a komunikaci se státní správou. Máme zavedeno i on-line účtování na našem serveru přímo z vaší provozovny.

Účtování u Vás ve firmě

Pokud budou naši účetní docházet k Vám do firmy, ze zkušeností víme, že se během krátké doby účetní stane zároveň i nepostradatelnou pomocí při sledování stavu pohledávek a závazků, správě a archivaci dokumentů, přípravě příkazů k úhradě a administrativě firmy. Jako optimální pro obě strany se jeví dohodnutí paušální odměny, kterou stanovujeme na základě rozsahu účetních dokumentů a po dohodě s Vámi. Získáte tak dlouhodobou komplexní pomoc za předem stanovenou cenu. My se seznámíme s problematikou Vaší firmy do hloubky a Vy získáte bonus konkrétních návrhů na daňové nebo jiné úspory.

Účtování a krátkodobá archivace dokladů

Pokud se rozhodnete, že se Vaše doklady budou účtovat u nás ve firmě, a to s celoroční archivací dokladů, je cena kalkulována ze dvou částí. Podle položek zaúčtovaných v účetním deníku a rozsahu dokladů, které u nás archivujete. Výkazy po zaúčtování dokladů obdržíte e‑mailem.

Mzdovou agendu zpracováváme na základě výkazů práce zasílaných e‑šifrovaným mailem.

Účtování bez archivace dokladů

Někteří klienti dávají přednost minimalizaci nákladů na zpracování účetnictví. Těm vycházíme vstříc touto službou, kdy po zaúčtování dokladů si originály vždy vracíme.


Nahlédněte do aktuálního ceníku našich služeb. Ceny Vás jistě příjemně překvapí. Stáhnout ceník v PDF